دوره ها ی آموزشی

کمیته های استانی

استانها

ورزش فریزبی در رسانه ها

پستهای اخیر

اولین دوره مربیگری درجه ۲ آلتیمیت فریزبی کشور

اولین دوره مربیگری درجه دو آلتیمیت فریزبی کشور به همت هیات ورزشهای همگانی استان تهران وکمیته ورزش فریزبی تهران برگزار شد. این دوره به مدت ۶ روز از هشتم لغایت سیزدهم بهمن در ورزشگاه کارگران شهید معتمدی برای آقایان و بانوان بصورت مجزا برگزار…

دوره مربیگری درجه۳ فریزبی

هیات تمگانی استان تهران با همکاری کمیته ورزش فریزبی برگزار کرددوره مربیگری درجه ۳ فریزبی به مدت ۶ روز از تاریخ ۲۶ دیماه لغایت اول بهمن ۱۳۹۷ در ورزشگاه کارگران  شهید معتمدی تهران با حضور ۳۰ نفر از ورزشکاران سراسر کشور  برگزار شد.در این…

برگزاری دوره ادوایزری درجه ۳ فریزبی در تهران

هیات ورزشهای همگانی استان تهران با همکاری کمیته ورزش فریزبی دوره ادوایزری درجه ۳ فریزبی را برگزار کرد.این دوره از دوم  لغایت ۵ بهمن ۱۳۹۷ در ورزشگاه کارگران شهید معتمدی تهران برگزار گردید و مشاوره و داوری در ۷سبک ورزش فریزبی تدریس شد.…