دوره ها ی آموزشی

کمیته های استانی

استانها

ورزش فریزبی در رسانه ها

پستهای اخیر

ثبت اولین Hole in one رشته گلف دیسک کشور

ثبت اولین Hole in one رشته گلف دیسک فریزبی در رویداد شهرکرد که به میزبانی انجمن فریزبی و همکاری باشگاه ورزشی فریزبی کوهستان انجام گرفت. این مسابقه در ۱۸ سبد انجام گرفت که در نهایت آقای داوود سجادی دهکردی موفق شد در سبد شماره ۱۱ اولین Hole…